1. Οι 6 πολικότητες

2. Ο κυβερνήτης πλανήτης του 1ου οίκου (ωροσκόπος) στους 12 οίκους

3. Οι διελεύσεις

4. Οι 12 οίκοι του ωροσκοπίου μας

5. Οι δευτερεύουσες πρόοδοι

6. Οι δευτερεύουσες όψεις στο χάρτη

7. Άρης και σεξουαλική συμπεριφορά

8. Οι γωνιακοί οίκοι στο προσωπικό ωροσκόπιο  και τι αποκαλύπτουν οι σύνοδοι των πλανητών με τους άξονες τους.

9. Ο ιδανικός γάμος με βάση τον ωροσκόπο σας

10. Ο ωροσκόπος και οι βασικές ανάγκες για την ανάπτυξη του ατόμου

11. Σελήνη και σεξουαλική συμβατότητα

12. Χείρων ο θεραπευτής