Πολυσύνθετο και πολύ ενδιαφέρον φαίνεται ότι είναι το σύστημα του Πλούτωνα μιας και ένα τόσο μικρό σώμα έχει τόσα πολλά φεγγάρια γύρω του.  Έτσι μετά τον Χάροντα, τη Νύχτα και την Ύδρα υπάρχουν 2 ακόμη φεγγάρια που προς το παρόν έχουν πάρει 2 ονομασίες P4 και P5.

Η νέα αυτή ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις προβλήματων του New Horizons Space Probe καθότι δεν είχε υπολογιστεί σωστά  η τροχιά του και όταν φτάσει τον Πλούτωνα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Ο New Horizons θα φτάσει στο Πλούτωνα το 2015 ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η ιστορία ανακάλυψης Φεγγαριών στον Πλούτωνα κρατά πολλά χρόνια. Ο Χάροντας βρέθηκε πρώτος το 1978, η Νύχτα και η Ύδρα το 2006, ο P4 το 2011 και ο p5 μόλις πριν κάτι μέρες.

Pluto and its five moons, with new moon (P5) circled in green. Image: NASA, ESA, and M. Showalter (SETI Institute)