Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τις προβλέψεις εβδομάδας

Τη σχέση θύματος και θύτη

Το επόμενο βήμα για την εξέλιξη του εγκεφάλου

και προβλέψεις για τους ακροατές

δδδδ.png