Πως θα εξελιχθούν τα πράγματα για τα 12 ζώδια το μήνα Αύγουστο; Ποιοι θα είναι οι τυχεροί και οι άτυχοι της περιόδου.

Επίσης τι θα σημάνουν οι αναδρομές και ορθοδρομές των πλανητών αλλά και οι μεταφορές των πλανητών σε άλλα ζώδια;

Ποιες οι βασικές επιρροές των εκλείψεων του Αυγούστου;

6971610-ocean-sunset-boat